Småbjörkens samfällighetsförening


Vi har problem med bloggarna på hemsidan. Tills vidare bäddar vi in bloggen nedan men den kan se annorlunda ut på vissa skärmar.

Medlemssidorna är dock tillbaka med samma funktion som tidigare.
Stacks Image 369

Samfälligheten Småbjörken i Spånga beviljades 2016 medel ur Klimatklivet för att bygga om sina gamla motorvärmaruttag till moderna ladduttag för elbilar.

Här kan du följa vårt Klimatkliv!